50 let kegljanja v Šaleški dolini

50 let kegljanja v Šaleški dolini

Z dogodkom "50 let kegljanja v Šaleški dolini" smo obeležili in praznovali 50-jubilej organiziranega kegljanja v dolini ter istočasno 50 let od ustanovitve kegljaškega kluba. Dogodek je bil izveden v treh sklopih aktivnosti:

V soboto 29.8.2015 je v dopoldanskem času potekal uradni del dogodka, na katerem so podžupanja Mestne občine Velenja, ga. Kolar, župan Občine Šoštanj, g. Menih, član predsedstva Kegljaške zveze Slovenije, g. Gobec ter predsednik Kegljaškega kluba Šoštanj, g. Šehič, pozdravili ter nagovorili prisotne.

Ob prijetnem vzdušju, glasbenimi vložki mladih glasbenikov ter predstavitvi zgodovine kegljanja v dolini, so bile podeljene plakete in priznanja zaslužnim posameznikom in podjetjem. Predstavljen je bil bilten, izdelan ob jubileju, razdeljen med goste. Predstavili so se najstarejši in ustanovni člani Kegljaškega kluba ter sedanje tekmovalne ekipe kluba. Sledila je pogostitev ter prijetno druženje ob glasbi ter seveda razrez jubilejne torte. Gostje so si lahko ogledali zanimivo slikovno razstavo. Podane so bile informacije za medije.

V popoldanskem delu dogodka, v soboto 29.8.2015, je bil za vsa športna društva, klube, podjetja ter občane iz šaleške doline organiziran rekreativni turnir z zaključkom ter pogostitvijo v večernih urah. Podeljeni so bili pokali najboljšim. Sodelovalo je 63 kegljačev. Prostori kluba so bili cel dan odprti, občanom Velenja in Šoštanja je bilo predstavljeno izvajanje kegljaškega športa.

V nedeljo 30.8.2015 je bil prvič organiziran jubilejni turnir za prehodni jubilejni pokal, na katerem so sodelovale naslednje ekipe:

  • Kegljaški klub Prevalje
  • Kegljaški klub Slovenske Konjice
  • Kegljaški klub Reka (HR)
  • Kegljaški klub Šoštanj

Zmagala je ekipa Kegljaškega kluba Slovenske Konjice, druga je bila ekipa iz Prevalj, tretji so bili sosedje iz Hrvaške, Kegljaški klub Šoštanj je osvojil 4. mesto. Podeljeni so bili pokali, sledila je pogostitev ter zabavni del dogodka.