PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL PC CELJE

PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL PC CELJE

PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL PC CELJE

Organizatorja tekmovanja Kegljaški klub Šoštanj in Zveza OTS Celje, sta v sodelovanju s Kegljaško zvezo Slovenije in Zavodom za šport RS Planica, v mesecu marcu razpisala Področno prvenstvo osnovnih šol v kegljanju za leto 2023.

Tekmovanje je potekalo v dveh starostnih kategorijah, in sicer ločeno po spolu: 

1.     Učenci in učenke, letnik 2008 in 2009.

2.     Učenci in učenke, letnik 2010 in 2011.

Področno prvenstvo osnovnih šol je potekalo na štiri-steznem kegljišču v Šoštanju od torka, 14.3.2023 do vključno petka, 31.3.2023 v času med 9.00 in 15.00 uro. Na razpolago so bili termini vsak torek, sredo, četrtek in petek oz. po dogovoru. Kegljišče v Šoštanju so obiskali le učenke in učenci osnovne šole Hruševec iz Šentjurja, kar ni najbolj vzbodbudno za prihodnost kegljanja na našem področju. Skromen odziv osnovnih šol iz celjske regije, pomeni velik izziv organizatorjem tekmovanja, da se v letu 2024 to izboljša.

       RAZPIS 2023

       Končni rezultati za leto 2023 - UČENCI

       Končni rezultati za leto 2023 - UČENKE

Organizatorji tekmovanja se iskreno zahvaljujejo OŠ Hruševec - Šentjur za udeležbo na kvalifikacijah za državno prvenstvo.

Na državno (finalno) tekmovanje, ki je bilo v petek, 21. aprila 2023 na kegljišču TRIGLAV Kranj, so se uvrstili po trije (3) najboljši posamezniki-ce iz vsake starostne kategorije.

       Končni rezultati DRŽAVNEGA PRVENSTVA - Kranj, 21.4.2023